سازمان بین المللی کار

سازمان بین المللی کار

آشنایی با سازمان بین‌المللی کار  (ILO) تاریخچه تاسیس سازمان بین المللی کار :از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، برقراری معیارهای یکسان کار به ­منظور بهبود بخشیدن به ­شرایط کار در صنایع