پوست ایده آل _ قسمت نهم

پوست ایده آل _ قسمت نهم

پوست ایده آل چگونه پوستی است؟   پوست شفاف و روشن … ویژگی های پوست شفاف و روشن عبارت است از: نرم است و استحکام دارد روی هم رفته مرطوب
نکات کلیدی حرفه آرایشگری

نکات کلیدی حرفه آرایشگری

هنگامی که به عنوان آرایشگر در آرایشگاه مشغول به کار هستید لازم است نکات کلیدی حرفه آرایشگری را بدانید و برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر در این مسیر از