بیماری های آرایشگاه

بیماری های آرایشگاه

آشنایی با بیماری های آرایشگاه! در این مقاله آموزشی قصد داریم شما را با بیماری هایی آشنا کنیم که در صورت رعایت نکردن مسائل بهداشتی در آرایشگاه ها ممکن است
ساختمان مو

ساختمان مو

در این مقاله به بررسی قسمت های مختلف و ساختمان مو میپردازیم که لازم است هر آرایشگر به صورت علمی با این موارد آشنایی داشته باشد.   اصول علمی مو