محیط کار آرایشگاه

محیط کار آرایشگاه

محیط کار در آرایشگاه باید بسیار تمیز و مرتب عاری از هر گونه آلودگی باشد تا اولا از انتقال انواع بیماری ها جلوگیری شود و ثانیا بتوانیم به عنوان یک
ژیلت و تیغ

ژیلت و تیغ

مطمئنا بزرگ ترین معظل هر شخص هنگام اصلاح،“کند شدن ژیلت و تیغ اصلاح” میباشد! در اینجا به معرفی راهکاری ساده ولی عملی میپردازیم تا از شر این معظل خلاص شوید