ماساژ گره های لنفی _ قسمت یازدهم

ماساژ گره های لنفی _ قسمت یازدهم

ماساژ گره های لنفی : در حالی که تلویزیون تماشا می کنید یا در دستشویی هستید یا قبل ازاینکه هرگونه مواد آرایشی استفاده کنید گره های لنفی را ماساژ بدهید
چربی پوست و موی سر

چربی پوست و موی سر

چربی پوست و موی سر به عنوان یک مشکل فراگیر گریبانگیر افراد بسیاری از جامعه شده است و سوال اینجاست که این چربی چیست و چگونه ایجاد میشود؟ چربی بیش