نتایج آزمون تئوری درجه 2 _ 27 فروردین

نتایج آزمون تئوری درجه 2 _ 27 فروردین

نتایج آزمون تئوری درجه 2 _ 27 فروردین

نکته مهم:

نمره قبولی بالای 50 می باشد و هنرآموزانی که نمره کمتر از 50 کسب کرده و یا در آزمون شرکت نکرده اند برای ثبت نام در آزمون تئوری مجدد، هرچه سریع تر به آموزشگاه مراجعه نموده و پیگیر امور آزمون خود باشند .

 

نتایج آزمون تئوری درجه 2 _ 27 فروردین

هنرآموز

نمره هنرآموز

نمره

امیرحسین پیمایی

60 محمد یوسفی 52.5
محمدمحسن جعفری 67.5 محمد یاری

70

حسین حسینی

65 ابراهیم منصوری 60
سیداحمد شبر 60 علی رضوانی

60

حسین خادمی

50 محمدحسین علی بیگی نژاد 55
محمدجواد ولدخانی 70 سعید دوائی

72.5

محمدامین جاویدی

80 مهدی عبودی 57.5
گل آقا حسینی 50 علی اشکوه

75

حسین خسروی

60 امیرحسین غرقی 45
محمدرضا احمدی 47.5 محمدطاها جعفری کلکو

20

ابوالفضل محمدی

32.5 علی ابوالحسنی 27.5

امیر شاد

غایب آرمان کمالی

غایب

حامد جلوند غایب محمدحسین موسوی

غایب