اعلانات آموزشگاه آقای خاص

اعلانات آموزشگاه آقای خاص :

19 اسفند 1400 _ اعلام نتایج آزمون عملی درجه 2 آرایشگری:

هنرآموزان عزیزی که نمره قبولی (بالای 70) کسب کرده اند؛ برای ادامه روند آزمون ها و معرفی به آزمون درجه 1 با آموزشگاه تماس حاصل نمایند .

هنرآموز

نمره

هنرآموز

نمره

محمدعلی سعادتی

71

ابوالفضل شهسواری

74

علی دهدشتی

71

محمدرضا بیگدلی

71

سعید کولیوند

71

مهدی زیادزاده

73

علیرضا حسینخانی

71

محمد اریس

73

امیر اسداله زاده

72

محمدعلی منصوری

75

حسام الدین رسولی

74

مهدی سلطانی چرزه خون

70

اکبر خانی

77

مهدی خانی

71

امیر صادقی

73

امیر جلیلی

72

علیرضا فخاران فر

71

حسین صفی خانی

71

محمدمهدی لک

76

محمد مهدوی پور

71

محمدمهدی حیدری

70

سیدجلال میرعطایی

اعلام نشده

مصطفی آبیاری

اعلام نشده

محمدرضا مومنی

اعلام نشده

محمدحسین منزه

غایب

بنیامین دولابی

غایب

محمدحسن امیدی فر

غایب

امیررضا آقامحمدی

غایب

احمدرضا آقامحمدی

غایب

حسین صادقی تبار

غایب

محمدمهدی حسینی

61/مردود

محمدجواد زاهدی موسوی

65/مردود

محسن مغانلو

62/مردود

سیدرضا رضوی

65/مردود

مجتبی طریزآبادی

63/مردود

 


شانزده آذرماه سال 1400:

اعلام تاریخ آزمون های تئوری درجه 1 و 2 آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص قم به همراه اعلام نتایج آزمون عملی 14 آذر 1400. تا انتهای پیام را مشاهده نمایید …

“توجه نمایید” کارت ورود به جلسه آزمون؛ 2 روز قبل از تاریخ اعلام شده برای شما فعال میشود و شما می بایست با مراجعه به کافی نت از کارت ورود به جلسه خود پرینت تهیه نمایید و در روز آزمون پرینت و کارت شناسایی معتبر خود را به همراه داشته باشید .

ساعت و محل برگزاری آزمون روی کارت ورود به جلسه درج گردیده است

تاریخ آزمون 21 آذر 1400

محمد وحید ناهید / درجه 1

امیر کسائی پور / درجه 1

ابوالفضل جدی / درجه 1

تاریخ آزمون 22 آذر 1400

امیرحسین سیفی نژاد / درجه 2

مهدی رضایی / درجه 2

علی سالاری پور / درجه 1

تاریخ آزمون 23 آذر 1400

علیرضا ذاکریان / درجه 1

امیر میرزائی / درجه 1

علی محسنی / درجه 1

محمدرضا شفیعی / درجه 1

علی رضایی / درجه 1

مجتبی طریزآبادی / درجه 1

عرفان داودی / درجه 1

تاریخ آزمون 4 دی 1400

هادی کریمی / درجه 1

داود بنی عامریان / درجه 1

علی سنچولی / درجه 1

محمدجواد شریفی نیا / درجه 1

محمد شاهدی / درجه 1

فرهاد یعقوبی / درجه 1

علیرضا رمضانی / درجه 1

امیررضا امیرآبادی / درجه 1

امیرحسین بیگدلی / درجه 2

تاریخ آزمون 5 دی 1400

آرین میرزائی / درجه 1

جواد محمدی گویا / درجه 1

علی اصغر داوری / درجه 2

تاریخ آزمون 6 دی 1400

اسماعیل مولائی / درجه 1

حسین صادقی تبار / درجه 1

وحید سعادت مآب / درجه 1

امیرمحمد مقدم / درجه 1

علی کاظمیان / درجه 1

محمدجواد خاکی زاده / درجه 1

امیرحسین ربیعی / درجه 1

علی فاریابی / درجه 1

تاریخ آزمون 18 دی 1400

مهدی خاوری / درجه 2

تاریخ آزمون 19 دی 1400

ابوالفضل تقی پور / درجه 2

محمدپرهام زارع / درجه 2

محمدحسن نصراله پور / درجه 2

حسین رمضانی / درجه 2

علی رمضانی / درجه 2

آرمان کمالی / درجه 2

مهدی اخلاقی / درجه 2

حسین عبداللهی / درجه 2

حسین خزائی / درجه 2

سیدرضا رضوی / درجه 2

محمدشایان شریفی / درجه 2

بنیامین دولابی / درجه 2

امیر فاریابی نژاد / درجه 2

محمدمهدی لک / درجه 2

وحید علی بیگی / درجه 2

محمدمهدی زینتی / درجه 2

محمد مهدوی پور / درجه 2

محمدمهدی حیدری / درجه 2

امیرعباس سرآبادان / درجه 2

امیرحسین عمامه ء / درجه 1

تاریخ آزمون 20 دی 1400

محمد ونکی / درجه 1

اعلام نتایج آزمون عملی درجه 1 و 2 (تخصصی سایه زدن و پیرایشگر مردانه) 14 آذر ماه سال 1400 آموزشگاه آرایشگری مردانه قم

افرادی که نمره قبولی کسب نکرده اند برای تعیین وضعیت به آموزشگاه مراجعه نمایند .

هنرآموز

نمره

هنرآموز

نمره

عرفان قاسمی

70 / قبول

علی رحیمی

73 / قبول

سیدمسعود شمس الدینی

73 / قبول

محمدحسین ابراهیمی

71 / قبول

داود رفتاری

74 / قبول

رضا دلشاد

72 / قبول

علی محمدی

73 / قبول

محمدامین محسنیان

71 / قبول

سیدسجاد میرهادی

74 / قبول

ابوالفضل کودرزی

70 / قبول

امیرحسین عمامه ء

71 / قبول

محمد حاجی زاده

70 / قبول

رضا جندقی

70 / قبول

محمدمهدی رغبتی

70 / قبول

سیدعلی اکبر زارعی

70 / قبول

مهدی غیاثی

70 / قبول

مهدی سلطانی

71 / قبول

دانیال حسینی

70 / قبول

محمد قولیان

70 / قبول

محمد ملکشاهی پور

70 / قبول

سعید شوندی

70 / قبول

سیدجواد منصوریان

70 / قبول

سجاد عبدکریمی_درجه 1

73 / قبول

محمدصادق خادمی_درجه 1

77 / قبول

مهدی سهرابی_درجه 1

75 / قبول

رضا حسینی_درجه 1

77 / قبول

عرفان سروریان_درجه 1

70 / قبول

سیدمهدی سیدی

اعلام نشده

سیدمهدی جوهری

اعلام نشده

سیدجلال میرعطایی

اعلام نشده

محمدحسین منزه

اعلام نشده

منصور خجسته

66 / مردود

محمد قویدست

61 / مردود

حسین صفی خانی

69 / مردود

رضا قربانی

63 / مردود

محمد مچرشاوی

66 / مردود

ابراهیم جزایری

65 / مردود

مصطفی غلامی

62 / مردود

 


دوم آذرماه سال 1400:

اعلام نتایج آزمون عملی درجه 1 (تخصصی سایه زدن) 18 آبان ماه سال 1400 آموزشگاه آرایشگری مردانه قم

هنرآموز

نمرههنرآموزنمره
مجید نصیرزاده79/قبولامیر کرمانی

78/قبول

سیدعلیرضا صفایی

71/قبولمجید صمدی نصرت75/قبول
علی شهبازی79/قبولمحمد بیگدلی

84/قبول

عبدالرضا عربان

79/قبولمحمدامین ملایی81/قبول
حمیدرضا صادقی77/قبولمحمدحسن حسن پور

70/قبول

حامد محمدپوران

85/قبولعلیرضا صحفی81/قبول
رضا پارسا80/قبولامیرمحمداصفهانی

69/مردود

حسین زند

67/مردود

 

افرادی که نمره قبولی کسب نکرده اند برای تعیین وضعیت به آموزشگاه مراجعه نمایند .


دوم آذرماه سال 1400:

اعلام نتایج آزمون عملی درجه 2 (پیرایشگر مردانه) 18 آبان ماه سال 1400 آموزشگاه آرایشگری مردانه قم

هنرآموز

نمرههنرآموزنمره

امیرمحمد مقدم

79/قبولعلی سنچولی72/قبول
محمد شاهدی73/قبولعلی رضایی

75/قبول

امیرحسین ربیعی

77/قبولابوالفضل جدی75/قبول

محمدجواد خاکی زاده

71/قبولعلی کاظمیان

76/قبول

ابوالفضل زرگرنیا74/قبولعلی فاریابی

75/قبول

جواد محمدی گویا

76/قبولامیررضا امیرآبادی71/قبول
امین عبافروش72/قبولمحمدجواد شریفی نیا

74/قبول

داود بنی عامریان

79/قبولآرین میرزایی74/قبول
فرهاد یعقوبی73/قبولطاها حیدری

74/قبول

محمدمهدی مرادی پناه

74/قبولابوالفضل کرمانی خواه72/قبول
مهدی هزاره69/مردودسیدجلال میرعطایی

60/مردود

رضا فتحی

61/مردودمجتبی طریزآبادی60/مردود
علی اصغر داوری69/مردود

 

افرادی که نمره قبولی کسب نکرده اند برای تعیین وضعیت به آموزشگاه مراجعه نمایند .


یکم تیر ماه سال 1400:

لیست آزمون عملی سه شنبه 8 تیر ماه سال 1400 آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص

محسن قاسمی سورکمحمدرضا کتابی
جواد قالبیسعید عباسیان
سیدعلیرضا صفائیمحمدحسن حسن پور
حمیدرضا اصغریمحمد اصغری
مجید نصیرزادهحمیدرضا صادقی
مهدی سهرابیرضا پارسا
امیرحسین زاهدیمجید صمدی نصرت
محمدعرفان سروریانامیر کرمانی
رضا حسینیسیدعلیرضا صحفی
علیرضا بیگلرمحمدصادق خادمی
حسین کلهرنژادعلی گلدوست
عبدالرضا عربانمحمدوحید ناهید
محمد بیگدلیامیرمحمداصفهانی
محمدمهدی ارسطومحمد ونکی

 

سی و یکم خرداد ماه سال 1400:

نتایج آزمون عملی دوشنبه 31خرداد ماه سال 1400 ؛ هفته آینده اعلام می گردد. می توانید نمرات نهایی را از طریق اپلیکیشن دریافت نمایید .


نوزدهم خرداد ماه سال 1400:

لیست آزمون تئوری 22 و 23 خرداد ماه سال 1400 آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص

رضا فتحیهادی کریمی
حسین کلهر نژادعلی گلدوست
سعید عبداله ئیعبدالرضا عربان
محمدوحید ناهیدمحمد بیگدلی
امیر محمداصفهانیمحمدمهدی ارسطو
محمد ونکیمحمدهادی عارفی
علیرضا مسعودی تبار 

جهت اطلاع از ساعت و محل آزمون، از کارت ورود به جلسه خود(دریافت از کافی نت) پرینت تهیه نمایید.

در موعد مقرر با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر(عکس دار) و کارت ورود به جلسه به محل آزمون مراجعه فرمایید .در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 09191977079 در تماس باشید .

با آرزوی موفقیت شما عزیزان


دهم خرداد ماه سال 1400:

با توجه به محدودیت های موجود در برگزاری آزمون های عملی و احتمال به تعویق افتادن مجدد آزمون ها؛ به اطلاع هنرآموزان عزیزی که در آزمون های عملی مردود شده اند می رسانیم هرچه سریع تر نسبت به ثبت درخواست “آزمون عملی مجدد” خود توسط آموزشگاه اقدام نمایند.

با توجه به پیگیری های فراوان از طرف آموزشگاه،عواقب هرگونه سهل انگاری در این زمینه به عهده هنرآموز خواهد بود .


هشتم خرداد ماه سال 1400:

لیست آزمون تئوری چهارشنبه 1400/03/12 آموزشگاه آرایشگری مردانه  آقای خاص

میثم آقاجان زاده

محمد اصغری

مجید نصیرزاده

حمیدرضا صادقی

مهدی سهرابی

رضا پارسا

امیرحسین زاهدی

مجید صمدی نصرت

یونس شرفی

محمدعرفان سروریان

امیر کرمانی

رضا حسینی

محمدرضا اسلامی

سید علیرضا صحفی

علیرضا بیگلر

محمدصادق خادمی

محمدنیکو حرف بلبل

امید افخمی

محمدامین لاریان

محمدمهدی بیکدلو

رضا بیگدلی

امیرحسین دهقانی

امیرحسین معرفی

علیرضا اکبری

مسعود عبداللهی

ایرج سبزعلی گل

امیرصادق پیروز

معراج ظهرابی

عادل رضایی مزرعه

محمد استوار

علیرضا اشرفیان

مهدی سالاری

احسان ابراهیمی

علیرضا مسعودی تبار

جهت اطلاع از ساعت و محل آزمون، از کارت ورود به جلسه خود(دریافت از کافی نت) پرینت تهیه نمایید.

در موعد مقرر با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر(عکس دار) به محل آزمون مراجعه فرمایید .در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 09191977079 در تماس باشید .

با آرزوی موفقیت شما عزیزان


ششم خرداد ماه سال 1400:

لیست آزمون تئوری یکشنبه 1400/03/09 آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص

علی منصوری حبیب آبادیاحمد بشیری
وحید سعادتی مآبسعید شوندی
مرتضی روحیمهدی باباحجیان
حامد محمدپورانعبداله میرزائی
محمدصادق صمدیمحمد محمدی
محمد نیکوبیانحسین گلمحمدی
امیر وصالی جمشیدسیدامیرعلی بنی رضی
امیرحسین سیفی نژاداحسان سقائی
محمدامین ملائی 

جهت اطلاع از ساعت و محل آزمون، از کارت ورود به جلسه خود(دریافت از کافی نت) پرینت تهیه نمایید.

در موعد مقرر با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر(عکس دار) به محل آزمون مراجعه فرمایید .در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 09191977079 در تماس باشید .

با آرزوی موفقیت شما عزیزان


یکم خرداد ماه سال 1400:

هنر آموزانی که آزمون تئوری 23 و 24 فرورین ماه آنها به دلیل کرونا به تعویق افتاده بود؛ با کلیک بر روی لینک زیر و ورود به ناحیه کاربری خود در سایت آموزشگاه به نشانی www.mrkhass.com از منوی موجود، دریافت کارت ورود به جلسه را انتخاب نمایند و تاریخ جدید آزمون را مشاهده و از کارت پرینت تهیه کنید .
جهت شرکت در آزمون، در روز و ساعت مشخص شده با در دست داشتن کارت شناسایی معتر به محل آزمون مراجعه نمایید .
در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در این زمینه با آموزشگاه تماس بگیرید . 09191977079 _ 02532911221

کمپین 10 میــلیــونی آقــای خــاص

بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال 1400:

با شرکت در کمپین 10 میلیونی آقای خاص، ضمن شرکت در قرعه کشی کیف ویژه اصلاح آقای خاص؛ تا 10 میلیون ریال هدیه بگیرید. برای شرکت در این کمپین کافیست آخرین پست موجود در پیج آقای خاص را با هشتگ # آموزشگاه_آرایشگری_آقای خاص استوری نمایید.

آدرس پیج اینستاگرام:

instagram.com/javad_tayebi_ کلیک کنید

instagram.com/academy.mrkhas کلیک کنید


بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1400:

ضمن قبولی طاعات و عبادات شما سروران، به اطلاع می رسانیم، فردا پنجشنبه؛ 23 اردیبهشت ماه آموزشگاه تعطیل می باشد.

پ.ن : درصورت تغییر در تعطیلات عید فطر؛ مراتب به اطلاع شما خواهد رسید .


هشتم اردیبهشت ماه سال 1400:

تمامی هنرآموزان عزیزی که در سنوات و ماه های گذشته موفق به قبولی در آزمون عملی آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص شده اند؛ جهت دریافت گواهینامه آموزش آرایشگری خود هرچه سریع تر به آموزشگاه مراجعه نمایند.

با توجه به افزایش نرخ صدور گواهینامه، هرگونه هزینه اضافی جهت صدور مدارک بر عهده شخص کارآموز می باشد .


اخبار و اطلاعات مربوط به آموزشگاه از طریق این صفحه به سمع و نظر شما کارآموزان عزیز خواهد رسید. با دریافت اعلان از طریق اپلیکیشن و کلیک روی آن، می توانید وارد این صفحه شده و از تمامی اطلاع رسانی های موجود استفاده نمایید .

اخبار و اطلاع رسانی ها و اعلانات اپلیکیشن آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص 

پیج جدید اینستاگرام آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص _ کلیک کنید 🙂