اعلام نتایج آزمون عملی درجه 1 – 19 اسفند 1400

اعلام نتایج آزمون عملی درجه 1 – 19 اسفند 1400

19 اسفند 1400 _ اعلام نتایج آزمون عملی درجه 1 آرایشگری:

اعلام نتایج آزمون عملی درجه 1 آموزشگاه آرایشگری مردانه آقای خاص

هنرآموزان عزیزی که نمره قبولی کسب نکرده اند(نمره زیر 70) جهت تکمیل ادامه روند آزمون خود با آموزشگاه تماس حاصل نمایند .

هنرآموز نمره هنرآموز نمره
معراج ظهرابی 76 علی محسنی 72
سیدسجاد میرهادی 77 آرمین میرزائی مقدم 75
ابوالفضل جدی 79 علی رضائی 77
مهدی غیاثی 74 محمد قولیان 76
داود رفتاری 79 دانیال حسینی 76
هادی کریمی 61/مردود امیرمحمد مقدم 68/مردود
طاها حیدری 64/مردود ابوالفضل زرگرنیا 64/مردود
سعید شوندی 63/مردود محمدمهدی سیدی 66/مردود
محمدمهدی رغبتی 65/مردود محمدامین محسنیان 68/مردود