• خبر تستی آقای خاص

  • تست: آقای خاص افتتاح شد

  • تست خبر و اطلاعیه

برای شنا کردن در جهت مخالف رودخانه سختکوشی لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای می تواند در جهت آب شنا کند

مشکل بزرگ خیلی از آرایشگران این است که هنوز به این نتیجه نرسیده اند که باید آقای خاص باشند در این عصر که هر روز جهان در حال تغییر است چه در آرایشگری و یا در هر شغل دیگری اگر خاص و متمایز نباشیم عملا چیزی برای ارائه ندارید.

باید تغییر کنیم:

ما در عصری زندگی می کنیم که هر روز در حال تغییر است ذائقه و خواسته مشتری نیز هر روز تغییر می کند اگر به روز نباشیم اگر نتوانیم خواسته مخاطب تنوع طلبمان را برآورده کنیم قطعا در این چرخه به جایی نخواهیم رسید.

شما آقای خاص هستید:

چون طبق بررسی ها فقط 10 درصد از افراد در هر کسب و کاری دنبال رشد و یادگیری هستند واگر دقت کنید فقط 10 درصد از افراد در هر شغل جزو افراد رده بالا و ثروتمندان آن حرفه محسوب می شوند.

آقای خاص با 4 روش با شما همراه است.

مشاوره و ارائه راهکارهای افزایش سریع درآمد

ارائه فیلم ها و دوره های غیر حضوری

برگزاری دوره ها و کارگاههای حضوری

ارئه محصولات آموزشی

تیم حرفه ای ما

مجید راهنمافر
حسین علیخانی
سجاد نوروزی
استاد علی اصغر طیبی